Digitaal

Activiteiten die u digitaal vaardiger maken, bijvoorbeeld een cursus voor computer of tablet.